Slovník

visitors a year

Pojďme se podívat na správné řešení

The village welcomes about 200,000 visitors a year.
Obec ročně přivítá asi 200 000 návštěvníků.

A) a B) an C) —

 

Opět menší chyták, protože člen "a" použijete u slov, které začínají na souhlásky h,ch,k,r,d,t,n.

ALE je jedne, jestli to slovo začíná na souhlásku a nebo se tak čte.

Jelikož year, začíná na samohlásku, ale čte se “Jjíír.

A proto tam bude "a" a nikoli “an 

 

Člen A - souhlásky h,ch,k,r,d,t,n.
A car - Auto
A house - Důn
A dog - Pes

 

Člen AN - samohlásky a,e,i,o,u
An umbrella - Deštník
An artist - Umělec
An apple - Jablko

 

Více o členech tady