Slovník

has increased

Pojďme se podívat na správné řešení

In 2001, the population was 3,040 and since then the population has increased to 3,307. 
V roce 2001 zde žilo 3 040 obyvatel a od té doby se počet obyvatel zvýšil na 3 307.


A) increased B) has increased   C) is increasing

 

Since then" - Od té doby. Pokud větě nerozumíte a chcete správně tipnout, tak když uvidíte ve větě Since dejte předpřítoný čas.

 

Ten poznáte tak, že tam bude Have/has + minulý tvar slovesa.

 

Minulost ani přítomnost v tomhle smysl nedává, protože říkáme že od roku 2021 se populace zvětšila a STÁLE SE ZVĚTŠUJE. Neříkáme tam "Od..do - From...to" Není to tedy minulost, že by se přestala zvětšovat. 

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme