Slovník

you meet people

Pojďme se podívat na správné řešení

When you meet people from the island, you immediately notice they do not speak the same way as the rest of the people in the USA. 
Když se setkáte s lidmi z ostrova, okamžitě si všimnete, že nemluví stejným způsobem jako ostatní obyvatelé USA.

 

A) meet  B) met C) will meet


Tady jde o rozpoznání času a správného přeložení. 

 

Co vám může pomoc s vyřazovací metodou je to, že za when se NEDÁVÁ will. V nějakých případech ano, ale v didakťáku to tak používané není.

Varianta C) je tedy pryč.

 

Potom už se jen stačí podívat na tu větu a uvědomit si, zdali je psaná v přítomnosti nebo minulosti.

 

A jak to nejlépe poznáte? Že se podíváte na slovesa. Máme tam "notice" a "do not speak" - obojí tedy přítomnost a proto je správně varianta A)