Slovník

talked to journalists

Pojďme se podívat na správné řešení

One of the first people who talked to journalists about such a meeting was hunter Roger Kuptana.
Jedním z prvních lidí, kteří o takovém setkání mluvili s novináři, byl lovec Roger Kuptan.

 

A) told B) said C) talked

 

Důležité vědět rozdíl mezi tell / say / talk. 

 

Tell - říci (něco někomu) je to někomu určené. 

Tell me what it is - řekni mi co to je

 

Say - Obecně něco říct, ale není to nikomu určené. 

Say what it is - Řekni co to je

 

Talk - povídat si, promluvit si

We talk for hours - Povídáme si hodiny.

 

Opět vám ale tady napoví Předložka “to” hned za mezerou, protože "to" se NEVÁŽE se say ani tell.

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme