Slovník

was guiding

Pojďme se podívat na správné řešení

I was guiding American hunter Jim Martell on his hunting trip in April 2006 and I am almost sure that it was a pizzly he shot.
V dubnu 2006 jsem provázel amerického lovce Jima Martella na jeho lovecké výpravě a jsem si téměř jistý, že to byl pizzly, kterou zastřelil.

 

A) was guided B) was guiding C) have guided 

 

Tady vybíráme mezi nepřímou řečí, minulým průběhovým časem a předpřítomným časem.

Nepřímá řeč nedává smysl už jen z toho důvodu že tam nemáme to “by” za mezerou, jak jsme si vysvětlovali v předešlém didakťáku. Ale hlavně tu akci děláme "my" a neříkáme že byla dělána někým jiným. C) have guided taky nemůžeme dát, protože to je předpřítomný čas u kterého neříkáme kdy se co přesně dělo nebo stalo.Tady máme přesný datum in April 2006 a proto je to minulost a správně je B)