Slovník

try to see

Pojďme se podívat na správné řešení

You can try to see the difference for yourself! Have fun!
Rozdíl si můžete vyzkoušet sami! Bavte se!

 

A) to try B) try C) trying


Tady je dobré vědět to, že s "can" vždy dáváte infinitiv slovesa, ten základní tvar. 

 

I can go / I can see / I can play / I can watch / I can eat. 

 

Proto možnost A i C je blbost. Neřeknete I can to play / I can to watch / I can trying 

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme