Slovník

Anglická osobní zájmena

Osobní zájmena (personal pronouns) v angličtině patří mezi nejzákladnější gramatické prvky.

Osobní zájmena (personal pronouns) v angličtině patří mezi nejzákladnější gramatické prvky. Jedná se o slova, která nahrazují jména podstatných jmen a slouží k označení osob, věcí nebo míst, o kterých se mluví v dané větě. Pro plynou a gramaticky bezchybnout komunikaci v angličtině patří anglická osobní zájména k velmi důležitým. Tento článek vám pomůže proniknout do tajů osobních zájmen. 

Anglická osobní zájmena

Jak se rozdělují soboní zájmena v angličtině?

Osobní zájmena dělí podle:

 1. Osoby: 1. osoba (mluvčí), 2. osoba (oslovený), 3 osoba (osoba nebo věc, o které se mluví)
 2. Čísla: jednotné číslo (1 osoba nebo věc) a množné číslo (více osob a více věcí)
 3. Pádu: nomativ (podměty věty), akuzativ (předmět věty), genetiv (přivlastňovací zájméno) a dativ (nepřímý předmět věty)

Pro lepší vysvětlení se můžete kouknout na naší tabulku:

Osobní zájmeno Nominativ (podmět) Akuzativ (předmět) Genitiv (přivlastňovací)
Dativ (nepřímý předmět)
1. osoba jednotného čísla I me mine me
2. osoba jednotného čísla you you yours you
3. osoba jednotného čísla (mužský rod) he him his him
3. osoba jednotného čísla (ženský rod) she her hers her
3. osoba jednotného čísla (neživotný rod) it it its it
1. osoba množného čísla we us ours us
2. osoba množného čísla you you yours you
3. osoba množného čísla they them theirs them

Příklad použití anglických osobních zájmen

Nominativ (podmět):

 • She is teacher (Ona je učitelka).
 • You are all very welcome (Vy jste všichni sdrečně vítáni).
 • They are coming to our house for dinner (Oni přijdou k nám domů na večeři).

Akuzativ:

 • Do you know her? (Znáš jí?).
 • We can talk about it later (Můžeme o tom mluvit později).
 • I was him yesteraday (Včera jsem ho viděl).

Genetiv:

 • This is my book (Tohle je moje kniha).
 • Is this your bag? (Je to tvoje taška?).
 • This is her cat (Tohle je její kočka).

Dativ:

 • I gave the book to him (Dal jsem knihu jemu).
 • She spoke to me about it (Mluvila mi o tom).
 • He sent the letter to her (Poslal jí dopis).

Příklady ve větách

I am going to the store to buy some milk ( jdu do obchodu koupit mléko).

You should study for your exam (Ty bys se měl/a učit na zkoušku).

It is raining outside (Venku prší).

We are going on vacation next week (My jedeme na dovolenou příští týden).

They are moving to a new house soon (Oni se brzy stěhují do nového domovu).

 

Jak se naučit a procvičovat zájmena?

Mezi naše osvědčené rady a tipy patří:

 1. Procvočování a skloňování zájmen.
 2. Doporučujeme číst anglické texty a věnovat pozornost tomu, jak se zájmena používají v kontextu.
 3. Doporučujeme vyzkoušet online jazykové kurzy angličtiny.
 4. Nebojte se dělat chyby a poučit se z nich.

TIP na čtení:

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma na pohovce nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

Nabízené kurzy

 

Zdroje článku:

Personal pronouns | LearnEnglish [online]. [cit. 27. 04. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/personal-pronouns

English personal pronouns - Wikipedia [online]. [cit. 27. 04. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/English_personal_pronouns

Pronouns: personal ( I, me, you, him, it, they, etc.) - Cambridge Grammar [online]. [cit. 27. 04. 2024]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/pronouns-personal-i-me-you-him-it-they-etc

 

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku