Slovník

Anglická slova a fráze na Y

V tomto článku se zaměříme na slovíčka začínající písmenem Y, která tvoří základní pilíře angličtiny.

Pokud se chcete domluvit anglicky, je nezbytné si osvojit bohatou slovní zásobu. Ať už se chystáte na dovolenou, do práce, nebo se jen chcete dívat na filmy bez dabingu, znalost základních slovíček vám otevře dveře k širšímu porozumění jazyku. V tomto článku se zaměříme na slovíčka začínající písmenem Y, která tvoří základní pilíře angličtiny. Naučíte se užitečná slova pro běžnou konverzaci, porozumíte gramatickým strukturám a rozšíříte si zásobu angličtiny.

Anglická slova na Y

Anglická slova a fráze na Y

 1. Year - /jɪər/ - rok
 2. Yes - /jes/ - ano
 3. Yellow - /ˈjɛloʊ/ - žlutý
 4. Yesterday - /ˈjɛstərˌdeɪ/ - včera
 5. You - /juː/ - ty, vy
 6. Young - /jʌŋ/ - mladý
 7. Your - /jɔːr/ - tvůj, váš
 8. Yield - /jiːld/ - výtěžek, ustoupit
 9. Yogurt - /ˈjoʊɡərt/ - jogurt
 10. Yawn - /jɔːn/ - zívat
 11. Yacht - /jɒt/ - jachta
 12. Yard - /jɑːrd/ - dvůr, yard (měrná jednotka)
 13. Yearn - /jɜːrn/ - toužit
 14. Yeast - /jiːst/ - kvasnice
 15. Yell - /jɛl/ - křičet
 16. Yellowish - /ˈjɛloʊɪʃ/ - žlutavý
 17. Yen - /jɛn/ - jen (japonská měna)
 18. Yes-man - /ˈjesˌmæn/ - anoška
 19. Yet - /jɛt/ - ještě
 20. Yield - /jiːld/ - výnos
 21. Yippee - /jɪˈpiː/ - jupí
 22. Yodel - /ˈjoʊdəl/ - jódlovat
 23. Yoga - /ˈjoʊɡə/ - jóga
 24. Yo-yo - /ˈjoʊˌjoʊ/ - jojo
 25. Youngster - /ˈjʌŋstər/ - mladík
 26. Youth - /juːθ/ - mládí
 27. Yucky - /ˈjʌki/ - odporný
 28. Yummy - /ˈjʌmi/ - lahodný
 29. Yearly - /ˈjɪərli/ - roční
 30. Yap - /jæp/ - štěkat, kejklíř
 31. Yaw - /jɔː/ - kličkovat
 32. Yeast - /jiːst/ - kvasnice
 33. Yearbook - /ˈjɪərˌbʊk/ - ročenka
 34. Yellowness - /ˈjɛloʊnɪs/ - žloutek
 35. Yeoman - /ˈjoʊmən/ - poddaný
 36. Yieldable - /ˈjiːldəbəl/ - poddajný
 37. Yodeler - /ˈjoʊdələr/ - zpěvák jódlování
 38. Youthful - /ˈjuːθfʊl/ - mladistvý
 39. Yogic - /ˈjoʊɡɪk/ - týkající se jógy
 40. Yearlong - /ˈjɪərlɒŋ/ - trvající celý rok
 41. Yelp - /jɛlp/ - štěkání
 42. Yen - /jɛn/ - touha
 43. Yeti - /ˈjɛti/ - yeti
 44. Yew - /juː/ - tis
 45. Yielder - /ˈjiːldər/ - ten, kdo ustoupí
 46. Yodeling - /ˈjoʊdəlɪŋ/ - zpěv jódlování
 47. Yogurt - /ˈjoʊɡərt/ - jogurt
 48. Yonder - /ˈjɒndər/ - tamto, tamten
 49. Youngish - /ˈjʌŋɪʃ/ - poměrně mladý
 50. Youthfulness - /ˈjuːθfʊlnɪs/ - mladistvost
 51. Yummy - /ˈjʌmi/ - lahodný, mňam
 52. Yachting - /ˈjɒtɪŋ/ - jachting, plavba na jachtě
 53. Yammer - /ˈjæmər/ - remcat, breptat
 54. Yardstick - /ˈjɑːrdˌstɪk/ - měřítko, pravidlo
 55. Yawning - /ˈːnɪŋ/ - zívání
 56. Yearling - /ˈjɪərlɪŋ/ - jednoroční mládě
 57. Yeastiness - /ˈjiːstɪnɪs/ - kvasnost
 58. Yeasty - /ˈjiːsti/ - kvasnicový
 59. Yeomanry - /ˈjoʊmənri/ - statkáři, jízdní milice
 60. Yes-man - /ˈjesˌmæn/ - anoška, poslušný člověk
 61. Yieldingly - /ˈjiːldɪŋli/ - poddajně
 62. Yipping - /ˈjɪpɪŋ/ - krátké štěkání
 63. Yoga - /ˈjoʊɡə/ - jóga
 64. Yogic - /ˈjoʊɡɪk/ - týkající se jógy
 65. Yoke - /joʊk/ - jho, spřahat
 66. Yokel - /ˈjoʊkəl/ - vesničan, sedlák
 67. Yolk - /joʊk/ - žloutek
 68. Yonder - /ˈjɒndər/ - tamhle, onen
 69. Youngster - /ˈjʌŋstər/ - mladík, dítě
 70. Youth - /juːθ/ - mládí, mladí lidé
 71. Youthful - /ˈjuːθfʊl/ - mladistvý
 72. Youthfully - /ˈjuːθfʊli/ - mladistvě
 73. Youthfulness - /ˈjuːθfʊlnɪs/ - mladistvost
 74. Youthwork - /ˈjuːθwɜːrk/ - práce s mládeží
 75. Yowl - /jaʊl/ - naříkat, zavýt
 76. Yoyo - /ˈjoʊjoʊ/ - jojo
 77. Ytterbium - /ɪˈtɜːrbɪəm/ - ytterbium (prvek)
 78. Yttrium - /ˈɪtriəm/ - yttrium (prvek)
 79. Yuan - /ˈjuːɑːn/ - jüan (čínská měna)
 80. Yucca - /ˈjʌkə/ - juka

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

TIP na čtení:

Může také mkrnout na náš kurz Angličtina od nuly.

Zdroje článku:

Learn Vocabulary Words That Start With Letter "Y" For Kids [online]. [cit. 22. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.firstcry.com/intelli/articles/y-words-for-kids-learn-words-that-start-with-y-to-improve-vocabulary/

Words That Start With Y [online]. [cit. 22. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/y

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Jaká je nejvyšší úroveň angličtiny?

Jaká je nejvyšší úroveň angličtiny?

ngličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších jazyků na světě. Mnoho lidí se učí angličtinu jako cizí jazyk, ať už pro osobní nebo profesní účely. Ale jak zjistit, jak dobře angličtinu ovládáte?

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších jazyků na světě. Mnoho lidí se učí angličtinu jako cizí jazyk, ať už pro osobní nebo profesní účely. Ale jak zjistit, jak dobře angličtinu…