Slovník

Anglická slova na T

V tomto článku se podíváme na některá z nejzajímavějších a nejužitečnějších slov začínajících na T, probereme jejich výslovnost a český překlad.

Písmeno T patří v angličtině k poměrně běžným a důležitým písmenům. Najdeme v něm mnoho slov běžné denní potřeby, ale i odborných termínů z různých oblastí. V tomto článku se podíváme na některá z nejzajímavějších a nejužitečnějších slov začínajících na T, probereme jejich výslovnost a český překlad.

Anglická slova na T

Anglická jména na T

 1. Table - /ˈteɪ.bəl/ - stůl
 2. Talk - /tɔːk/ - mluvit
 3. Tall - /tɔːl/ - vysoký
 4. Taste - /teɪst/ - chuť, ochutnat
 5. Teach - /tiːtʃ/ - učit
 6. Team - /tiːm/ - tým
 7. Tear - /tɪər/ - slza
 8. Technical - /ˈteknɪkəl/ - technický
 9. Technology - /tekˈnɒlədʒi/ - technologie
 10. Television - /ˈtelɪvɪʒən/ - televize
 11. Tell - /tel/ - říct
 12. Temperature - /ˈtemprɪtʃər/ - teplota
 13. Temporary - /ˈtempərəri/ - dočasný
 14. Tend - /tend/ - mít tendenci
 15. Tender - /ˈtendər/ - něžný
 16. Tension - /ˈtenʃən/ - napětí
 17. Term - /tɜːrm/ - termín
 18. Terrible - /ˈterəbl/ - hrozný
 19. Terrific - /təˈrɪfɪk/ - skvělý
 20. Test - /test/ - test, zkouška
 21. Text - /tekst/ - text, smskovat
 22. Thank - /θæŋk/ - děkovat
 23. That - /ðæt/ - to
 24. Theater - /ˈθɪətər/ - divadlo
 25. Theme - /θiːm/ - téma
 26. Theory - /ˈθɪəri/ - teorie
 27. Therapy - /ˈθerəpi/ - terapie
 28. There - /ðɛər/ - tam
 29. Thermal - /ˈθɜːrməl/ - tepelný
 30. Thick - /θɪk/ - tlustý
 31. Thief - /θiːf/ - zloděj
 32. Thin - /θɪn/ - tenký
 33. Thing - /θɪŋ/ - věc
 34. Think - /θɪŋk/ - myslet
 35. Thirsty - /ˈθɜːrsti/ - žíznivý
 36. Thorough - /ˈθʌrə/ - důkladný
 37. Though - /ðəʊ/ - ačkoliv
 38. Thought - /θɔːt/ - myšlenka
 39. Thread - /θred/ - nit
 40. Threat - /θret/ - hrozba
 41. Three - /θriː/ - tři
 42. Thrive - /θraɪv/ - prosperovat
 43. Throw - /θroʊ/ - hodit
 44. Thumb - /θʌm/ - palec
 45. Thunder - /ˈθʌndər/ - hrom
 46. Thursday - /ˈθɜːrzdeɪ/ - čtvrtek
 47. Thus - /ðʌs/ - tak, tedy
 48. Tick - /tɪk/ - klíště, tikat
 49. Ticket - /ˈtɪkɪt/ - lístek
 50. Tide - /taɪd/ - příliv
 51. Tidy - /ˈtaɪdi/ - uklizený
 52. Tie - /taɪ/ - vázat, kravata
 53. Tiger - /ˈtaɪɡər/ - tygr
 54. Tight - /taɪt/ - těsný
 55. Tile - /taɪl/ - dlaždice
 56. Timber - /ˈtɪmbər/ - dřevo
 57. Time - /taɪm/ - čas
 58. Tiny - /ˈtaɪni/ - malý, drobný
 59. Tip - /tɪp/ - spropitné, tip, špička
 60. Tire - /ˈtaɪər/ - unavit se, pneumatika
 61. Tissue - /ˈtɪʃuː/ - kapesník, tkáň
 62. Title - /ˈtaɪtl/ - název, titul
 63. Toast - /toʊst/ - toast, připíjet
 64. Today - /təˈdeɪ/ - dnes
 65. Toe - /toʊ/ - prst na noze
 66. Together - /təˈɡeðər/ - dohromady
 67. Toilet - /ˈɪlɪt/ - toaleta
 68. Token - /ˈtoʊkən/ - žeton, symbol
 69. Tolerate - /ˈtɒləreɪt/ - tolerovat
 70. Toll - /toʊl/ - mýto
 71. Tomato - /təˈmɑːʊ/ - rajče
 72. Tomorrow - /təˈmɒʊ/ - zítra
 73. Tone - /toʊn/ - tón
 74. Tongue - /tʌŋ/ - jazyk
 75. Tool - /tuːl/ - nástroj
 76. Tooth - /tuːθ/ - zub
 77. Top - /tɒp/ - vrchol, top
 78. Topic - /ˈtɒpɪk/ - téma
 79. Torch - /tɔːrtʃ/ - pochodeň
 80. Torture - /ˈːrtʃər/ - mučení

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

TIP na čtení:

Zdroje článku:

100 SAT Words Beginning with "T" [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.vocabulary.com/lists/158769

Browse Dictionary.com [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/list/T

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Znalost angličtiny se hodnotí podle různých úrovní, které odrážejí schopnost jednotlivce efektivně komunikovat a porozumět tomuto jazyku. Tyto úrovně, zahrnující začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a odborníky, jsou standardizovány podle mezinárodně uznávaných kritérií.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejžádanějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře…