Slovník

Anglická slova na Q

Písmeno Q patří mezi méně obvyklá v anglickém jazyce, a proto pro mnohé studenty představuje výzvu.

Písmeno Q patří mezi méně obvyklá v anglickém jazyce, a proto pro mnohé studenty představuje výzvu. Přesto existuje mnoho zajímavých a užitečných slov, která začínají na "Q". V tomto článku se podíváme na některá z nich, prozkoumáme jejich výslovnost a český překlad.

Anglická slova na Q

Anglická slovíčka na písmeno Q

 1. Question - /ˈkwes.tʃən/ - otázka
 2. Queen - /kwiːn/ - královna
 3. Quiet - /ˈkwaɪ.ət/ - tichý
 4. Quarrel - /ˈkwɒr.əl/ - hádka
 5. Quartz - /kwɔːrts/ - křemen
 6. Queue - /kjuː/ - fronta
 7. Quick - /kwɪk/ - rychlý
 8. Quilt - /kwɪlt/ - přikrývka
 9. Quaint - /kweɪnt/ - malebný
 10. Quota - /ˈkwəʊ.tə/ - kvóta
 11. Quench - /kwen(t)ʃ/ - uhasit
 12. Quiz - /kwɪz/ - kvíz
 13. Quasar - /ˈkweɪ.zɑːr/ - kvazar
 14. Query - /ˈkwɪə.ri/ - dotaz
 15. Quiver - /ˈkwɪv.ər/ - třást se
 16. Quip - /kwɪp/ - vtip
 17. Quirk - /kwɜːrk/ - zvláštnost
 18. Quiver - /ˈkwɪv.ər/ - toulec na šípy
 19. Quagmire - /ˈkwæɡ.maɪər/ - bažina
 20. Quench - /kwen(t)ʃ/ - uhasit žízeň
 21. Quill - /kwɪl/ - brk
 22. Quash - /kwɒʃ/ - potlačit
 23. Quadrant - /ˈkwɒd.rənt/ - kvadrant
 24. Qualify - /ˈkwɒl.ɪ.faɪ/ - kvalifikovat se
 25. Quantify - /ˈkwɒn.tɪ.faɪ/ - kvantifikovat
 26. Quarry - /ˈkwɒr.i/ - lom
 27. Quiver - /ˈkwɪv.ər/ - chvění
 28. Quarter - /ˈkwɔː.tər/ - čtvrtina
 29. Quaintly - /ˈkweɪnt.li/ - staromódně
 30. Quantum - /ˈkwɒn.təm/ - kvantum
 31. Quarantine - /ˈkwɒr.ən.tiːn/ - karanténa
 32. Quota - /ˈkwəʊ.tə/ - podíl
 33. Quarantine - /ˈkwɒr.ən.tiːn/ - izolace
 34. Quote - /kwəʊt/ - citovat
 35. Quench - /kwen(t)ʃ/ - uspokojit (žízeň)
 36. Quirky - /ˈkwɜːr.ki/ - podivín
 37. Quibble - /ˈkwɪb.əl/ - výmluva
 38. Quake - /kweɪk/ - zemětřesení
 39. Qualm - /kwɑːm/ - pochyba
 40. Quasi - /ˈkwɑː.zi/ - jakýsi, téměř
 41. Quadruple - /ˈkwɒd.rʊ.pəl/ - čtyřnásobný
 42. Quaintness - /ˈkweɪnt.nəs/ - malebnost
 43. Quake - /kweɪk/ - otřásat se
 44. Qualification - /ˌkwɒl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ - kvalifikace
 45. Qualitative - /ˈkwɒl.ɪ.tə.tɪv/ - kvalitativní
 46. Quality - /ˈkwɒl.ɪ.ti/ - kvalita
 47. Quandary - /ˈkwɒn.də.ri/ - rozpaky
 48. Quantitative - /ˈkwɒn.tɪ.tə.tɪv/ - kvantitativní
 49. Quarrelsome - /ˈkwɒr.əl.səm/ - hádavý
 50. Quarterly - /ˈkwɔː.tər.li/ - čtvrtletní
 51. Quartzite - /ˈkwɔːrt.saɪt/ - křemenec
 52. Quash - /kwɒʃ/ - zamítnout
 53. Quasistatic - /ˌkwɑː.ziˈstæt.ɪk/ - kvazistatický
 54. Quaver - /ˈkweɪ.vər/ - chvět se
 55. Quay - /kiː/ - nábřeží
 56. Queasy - /ˈkwiː.zi/ - nevolný
 57. Queenly - /ˈkwiːn.li/ - královský
 58. Quell - /kwel/ - potlačit
 59. Quenchless - /ˈkwen(t)ʃ.ləs/ - neukojitelný
 60. Querulous - /ˈkwer.ʊ.ləs/ - stěžovat si
 61. Questionnaire - /ˌkwes.tʃəˈnɛər/ - dotazník
 62. Quest - /kwest/ - pátrání
 63. Queueing - /ˈkjuː.ɪŋ/ - čekání ve frontě
 64. Quickly - /ˈkwɪk.li/ - rychle
 65. Quickening - /ˈkwɪk.ən.ɪŋ/ - oživení
 66. Quicksand - /ˈkwɪk.sænd/ - pohyblivý písek
 67. Quicksilver - /ˈkwɪk.sɪl.vər/ - rtuť
 68. Quid - /kwɪd/ - libra (peníze)
 69. Quiescence - /kwɪˈes.əns/ - klid
 70. Quietude - /ˈkwaɪ.ə.tjuːd/ - ticho
 71. Quill - /kwɪl/ - pírko
 72. Quintessence - /kwɪnˈtes.əns/ - kvintesence
 73. Quintuple - /ˈkwɪn.tʊ.pəl/ - pětinásobný
 74. Quirkiness - /ˈkwɜːr.kɪ.nəs/ - podivnost
 75. Quisling - /ˈkwɪz.lɪŋ/ - kolaborant
 76. Quota - /ˈkwəʊ.tə/ - limit
 77. Quotation - /kwəʊˈteɪ.ʃən/ - citace
 78. Quote - /kwəʊt/ - uvést
 79. Quoth - /kwəʊθ/ - pravil
 80. Quotidian - /kwəʊˈtɪd.i.ən/ - obyčejný

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

TIP na čtení:

Chcete se zlepšit v angličtině? Doporučujeme náš kruz Angličtina od nuly.

 

Zdroje článku:

Q Letter words for kids [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.vedantu.com/english/q-letter-words-for-kids

Words With The Letter Q - Dictionary.com [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/e/word-finder/words-with-the-letter-q/

Words That Start With Q [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/q

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Anglická zkratka CCA

Anglická zkratka CCA

V dnešním světě plném akronymů se často setkáváme s různými kombinacemi písmen, které na první pohled nemusí být ihned srozumitelné. Jednou z takových zkratkových slov je "CCA", která se v anglicky mluvících zemích používá v různých kontextech a oborech.

V dnešním světě plném akronymů se často setkáváme s různými kombinacemi písmen, které na první pohled nemusí být ihned srozumitelné. Jednou z takových zkratkových slov je "CCA", která se v anglicky…