Slovník

Více jak 80 slovíček na B

Anglická abeceda obsahuje 26 písmen, z nichž B je druhé v pořadí.

Anglická abeceda obsahuje 26 písmen, z nichž B je druhé v pořadí. Vyskytuje se poměrně často, a to jak v běžné mluvě, tak i v odbornějších textech. Existuje mnoho slov, která začínají na B, a to v různých gramatických kategoriích, jako jsou podstatná jména, slovesa, přídavná jména nebo i příslovky. V tomto článku se podíváme na některá z nejběžnějších a nejzajímavějších anglických slov na B.

Anglická slova na B

Anglická slovíčka, začínající na písmeno B

 1. Baby - /ˈbeɪ.bi/ - miminko
 2. Back - /bæk/ - zpět
 3. Bad - /bæd/ - špatný
 4. Ball - /bɔːl/ - míč
 5. Bank - /bæŋk/ - banka
 6. Bar - /bɑːr/ - bar; tyč
 7. Base - /beɪs/ - základna
 8. Bear - /beər/ - medvěd
 9. Beat - /biːt/ - tlouci; rytmus
 10. Beauty - /ˈbjuː.ti/ - krása
 11. Because - /bɪˈːz/ - protože
 12. Become - /bɪˈkʌm/ - stát se
 13. Bed - /bed/ - postel
 14. Before - /bɪˈːr/ - před
 15. Begin - /bɪˈɡɪn/ - začít
 16. Behavior - /bɪˈheɪ.vjər/ - chování
 17. Behind - /bɪˈhaɪnd/ - za
 18. Believe - /bɪˈliːv/ - věřit
 19. Bell - /bel/ - zvonec
 20. Belt - /belt/ - pásek
 21. Bend - /bend/ - ohnout
 22. Beside - /bɪˈsaɪd/ - vedle
 23. Best - /best/ - nejlepší
 24. Better - /ˈbet.ər/ - lepší
 25. Between - /bɪˈtwiːn/ - mezi
 26. Big - /bɪɡ/ - velký
 27. Bike - /baɪk/ - kolo
 28. Bill - /bɪl/ - účet; bankovka
 29. Bird - /bɜːrd/ - pták
 30. Birth - /bɜːrθ/ - narození
 31. Bit - /bɪt/ - kousek
 32. Bitter - /ˈbɪt.ər/ - hořký
 33. Black - /blæk/ - černý
 34. Blame - /bleɪm/ - obviňovat
 35. Blank - /blæŋk/ - prázdný
 36. Bleed - /bliːd/ - krvácet
 37. Blend - /blend/ - smíchat
 38. Blind - /blaɪnd/ - slepý
 39. Block - /blɒk/ - blok
 40. Blue - /bluː/ - modrý
 41. Boat - /bəʊt/ - loď
 42. Body - /ˈbɒ.di/ - tělo
 43. Boil - /bɔɪl/ - vařit
 44. Bold - /bəʊld/ - odvážný
 45. Bolt - /bəʊlt/ - šroub; blesk
 46. Bomb - /bɒm/ - bomba
 47. Bone - /bəʊn/ - kost
 48. Book - /bʊk/ - kniha
 49. Boot - /buːt/ - bota
 50. Border - /ˈː.dər/ - hranice
 51. Bore - /bɔːr/ - nudit; vrtat
 52. Born - /bɔːrn/ - narozený
 53. Borrow - /ˈbɒr.əʊ/ - půjčit si
 54. Boss - /bɒs/ - šéf
 55. Both - /bəʊθ/ - oba
 56. Bother - /ˈbɒð.ər/ - obtěžovat
 57. Bottle - /ˈbɒt.l/ - láhev
 58. Bottom - /ˈbɒt.əm/ - dno
 59. Bounce - /baʊns/ - odrazit se
 60. Box - /bɒks/ - krabice
 61. Boy - /bɔɪ/ - chlapec
 62. Brace - /breɪs/ - vzpěra
 63. Brain - /breɪn/ - mozek
 64. Branch - /brɑːntʃ/ - větev
 65. Brand - /brænd/ - značka
 66. Brave - /breɪv/ - statečný
 67. Bread - /bred/ - chléb
 68. Break - /breɪk/ - přestávka
 69. Breath - /breθ/ - dech
 70. Breathe - /briːð/ - dýchat
 71. Breed - /briːd/ - plemeno
 72. Breeze - /briːz/ - vánek
 73. Brick - /brɪk/ - cihla
 74. Bridge - /brɪdʒ/ - most
 75. Brief - /briːf/ - krátký
 76. Bright - /braɪt/ - jasný
 77. Brilliant - /ˈbrɪl.jənt/ - brilantní
 78. Bring - /brɪŋ/ - přinést
 79. Broad - /brɔːd/ - široký
 80. Broken - /ˈbrəʊ.kən/ - rozbitý

TIP na čtení:

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

Zdroje článku:

Words That Start With B [online]. [cit. 15. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/b

Words That Start With B - Dictionary.com [online]. [cit. 15. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/e/word-finder/words-that-start-with-b/

700+ Words That Start With B [online]. [cit. 15. 04. 2024]. Dostupné z: https://prowritingaid.com/words-that-start-with-b

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Jaká je nejvyšší úroveň angličtiny?

Jaká je nejvyšší úroveň angličtiny?

ngličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších jazyků na světě. Mnoho lidí se učí angličtinu jako cizí jazyk, ať už pro osobní nebo profesní účely. Ale jak zjistit, jak dobře angličtinu ovládáte?

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších jazyků na světě. Mnoho lidí se učí angličtinu jako cizí jazyk, ať už pro osobní nebo profesní účely. Ale jak zjistit, jak dobře angličtinu…