Slovník

Více jak 80 anglických slov na E

V této sbírce se také ukrývá cenná sbírka slov začínajících na písmeno E.

Anglický jazyk je pokladnice nekonečného množství slov, která jen čekají, aby je někdo objevil. V této sbírce se také ukrývá cenná sbírka slov začínajících na písmeno E. Tento výběr vás zavede skrze širokou škálou termínů, zahrnující vše od obyčejných předmětů a činností až po odborné výrazy. Vydáme se spolu na objevitelskou cestu a ponoříme se do úchvatného světa anglických slov začínající na písmeno E!

Anglická slova na e

Nejpoužívanější anglická slovíčka na E

 1. Eager - /ˈiːɡər/ - dychtivý
 2. Eagle - /ˈiːɡəl/ - orel
 3. Ear - /ɪər/ - ucho
 4. Early - /ˈɜːrli/ - brzy
 5. Earn - /ɜːrn/ - vydělat
 6. Earth - /ɜːrθ/ - země
 7. Ease - /iːz/ - ulehčit
 8. East - /iːst/ - východ
 9. Easy - /ˈiːzi/ - snadný
 10. Eat - /iːt/ - jíst
 11. Ebb - /eb/ - odliv
 12. Echo - /ˈekoʊ/ - ozvěna
 13. Eclipse - /ɪˈklɪps/ - zatmění
 14. Economic - /ˌiːˈnɒmɪk/ - ekonomický
 15. Edge - /edʒ/ - okraj, hrana
 16. Edit - /ˈedɪt/ - upravit
 17. Educate - /ˈedʒʊkeɪt/ - vzdělávat
 18. Effect - /ɪˈfekt/ - efekt
 19. Efficient - /ɪˈfɪʃ(ə)nt/ - efektivní
 20. Egg - /eɡ/ - vejce
 21. Ego - /ˈiːɡoʊ/ - ego
 22. Elaborate - /ɪˈlæbərət/ - propracovaný
 23. Elastic - /ɪˈlæstɪk/ - elastický
 24. Elbow - /ˈelboʊ/ - loket
 25. Elder - /ˈeldər/ - starší
 26. Elect - /ɪˈlekt/ - zvolit
 27. Elegant - /ˈelɪɡənt/ - elegantní
 28. Element - /ˈelɪmənt/ - prvek
 29. Elephant - /ˈelɪfənt/ - slon
 30. Elevator - /ˈelɪveɪtər/ - výtah
 31. Eligible - /ˈelɪdʒəbl/ - způsobilý
 32. Eliminate - /ɪˈlɪmɪneɪt/ - eliminovat
 33. Elite - /ɪˈliːt/ - elitní
 34. Eloquent - /ˈeləkwənt/ - výřečný
 35. Else - /els/ - jinak
 36. Emerge - /ɪˈmɜːrdʒ/ - vynořit se
 37. Emergency - /ɪˈmɜːrdʒənsi/ - nouzový stav
 38. Emission - /ɪˈmɪʃ(ə)n/ - emise
 39. Emotion - /ɪˈmoʊʃ(ə)n/ - emoce
 40. Empathy - /ˈempəθi/ - empatie
 41. Empire - /ˈempaɪər/ - říše
 42. Employ - /ɪmˈplɔɪ/ - zaměstnat
 43. Empty - /ˈempti/ - prázdný
 44. Enable - /ɪˈneɪbl/ - umožnit
 45. Encounter - /ɪnˈkaʊntər/ - setkání
 46. Encourage - /ɪnˈkʌrɪdʒ/ - povzbudit
 47. End - /end/ - konec
 48. Endure - /ɪnˈdjʊər/ - vydržet
 49. Enemy - /ˈenəmi/ - nepřítel
 50. Energy - /ˈɛnərdʒi/ - energie
 51. Engage - /ɪnˈɡeɪdʒ/ - angažovat se
 52. Engine - /ˈɛndʒɪn/ - motor
 53. Enhance - /ɪnˈhæns/ - zlepšit
 54. Enjoy - /ɪnˈdʒɔɪ/ - užívat si
 55. Enormous - /ɪˈːrməs/ - obrovský
 56. Enough - /ɪˈnʌf/ - dost
 57. Enquire - /ɪnˈkwaɪər/ - dotazovat se
 58. Ensure - /ɪnˈʃʊər/ - zajistit
 59. Enter - /ˈɛntər/ - vstoupit
 60. Entertain - /ˌɛntərˈteɪn/ - bavit
 61. Enthusiasm - /ɪnˈθjuːziæzəm/ - nadšení
 62. Entire - /ɪnˈtaɪər/ - celý
 63. Entry - /ˈɛntri/ - vstup
 64. Envelope - /ˈɛnvəloʊp/ - obálka
 65. Environment - /ɪnˈvaɪrənmənt/ - prostředí
 66. Envy - /ˈɛnvi/ - závist
 67. Epidemic - /ˌɛpɪˈdɛmɪk/ - epidemie
 68. Episode - /ˈɛpɪˌsoʊd/ - epizoda
 69. Equal - /ˈiːkwəl/ - rovný
 70. Equip - /ɪˈkwɪp/ - vybavit
 71. Equity - /ˈɛkwɪti/ - spravedlnost, kapitálový podíl
 72. Era - /ˈɪərə/ - éra
 73. Erase - /ɪˈreɪz/ - vymazat
 74. Erect - /ɪˈrɛkt/ - vztyčit
 75. Error - /ˈɛrər/ - chyba
 76. Escape - /ɪˈskeɪp/ - uniknout
 77. Essay - /ˈɛseɪ/ - esej
 78. Essential - /ɪˈsɛnʃəl/ - zásadní
 79. Establish - /ɪˈstæblɪʃ/ - založit
 80. Entertain - /ˌɛntərˈteɪn/ - bavit

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

TIP na čtení:

 

Zdroje článku:

Words That Start with E [online]. [cit. 20. 03. 2024]. Dostupné z: https://byjus.com/english/e-words/

Alpha E [online]. [cit. 20. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/e

Words That Start With E - Dictionary.com [online]. [cit. 20. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/e/word-finder/words-that-start-with-e/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku