Slovník

Více jak 70 anglických slov na K

Anglická abeceda skrývá nepřeberné množství slov, která čekají na to, až je objevíte. Mezi nimi se nachází mnoho slov začínajících na písmeno K.

Anglická abeceda skrývá nepřeberné množství slov, která čekají na to, až je objevíte. Mezi nimi se nachází i bohatý poklad slov začínajících na písmeno K. Tato kolekce anglických slov vás provede rozmanitými druhy slovíček, od běžných předmětů a činností až po abstraktní pojmy a vědecké termíny. Pojďme se společně vydat na cestu za poznáním a prozkoumejme fascinující svět anglických slov na K! 

Anglická slova na K

Nejznámější anglická slova na K

 1. Key - /kiː/ - klíč
 2. Kitchen - /ˈkɪtʃ.ɪn/ - kuchyně
 3. Knife - /naɪf/ - nůž
 4. Know - /noʊ/ - vědět
 5. Knowledge - /ˈnɒl.ɪdʒ/ - znalost
 6. Knee - /niː/ - koleno
 7. Knit - /nɪt/ - plést
 8. Knock - /nɒk/ - klepat
 9. Knot - /nɒt/ - uzel
 10. Keep - /kiːp/ - uchovat
 11. Kid - /kɪd/ - dítě, kluk
 12. Kill - /kɪl/ - zabít
 13. Kind - /kaɪnd/ - laskavý
 14. King - /kɪŋ/ - král
 15. Kingdom - /ˈkɪŋ.dəm/ - království
 16. Kiss - /kɪs/ - polibek
 17. Kit - /kɪt/ - sada
 18. Kitchenware - /ˈkɪtʃ.ɪn.wɛər/ - kuchyňské náčiní
 19. Kite - /kaɪt/ - drak
 20. Knack - /næk/ - šikovnost
 21. Knave - /neɪv/ - ničema, lotr
 22. Knead - /niːd/ - hníst
 23. Knob - /nɒb/ - knoflík, úchyt
 24. Knockout - /ˈnɒk.aʊt/ - knockout
 25. Knoll - /nəʊl/ - pahorek
 26. Knowledgeable - /ˈnɒl.ɪ.dʒə.bl̩/ - znalý
 27. Knuckle - /ˈnʌk.əl/ - klouba
 28. Koala - /kəʊˈɑː.lə/ - koala
 29. Kudos - /ˈkjuː.dɒs/ - čest, uznání
 30. Kale - /keɪl/ - kapusta kale
 31. Karma - /ˈkɑː.mə/ - karma
 32. Kayak - /ˈkaɪ.æk/ - kajak
 33. Keen - /kiːn/ - nadšený, ostrý
 34. Keg - /keɡ/ - sud
 35. Kernel - /ˈkɜː.nəl/ - jádro
 36. Kettle - /ˈkɛt.əl/ - konvice
 37. Keyhole - /ˈkiː.həʊl/ - klíčová dírka
 38. Keystone - /ˈkiː.stəʊn/ - uhelný kámen
 39. Kick - /kɪk/ - kop
 40. Kidnap - /ˈkɪd.næp/ - unést
 41. Kidney - /ˈkɪd.ni/ - ledvina
 42. Kin - /kɪn/ - příbuzní
 43. Kindergarten - /ˈkɪn.dərˌɡɑː.tən/ - mateřská škola
 44. Kindness - /ˈkaɪnd.nəs/ - laskavost
 45. Kinship - /ˈkɪn.ʃɪp/ - příbuzenství
 46. Kiosk - /ˈkiː.ɒsk/ - stánek
 47. Kite - /kaɪt/ - drak
 48. Kitten - /ˈkɪt.ən/ - kotě
 49. Knapsack - /ˈnæp.sæk/ - batoh
 50. Knight - /naɪt/ - rytíř
 51. Knitwear - /ˈnɪt.wɛər/ - pletené oblečení
 52. Knockdown - /ˈnɒk.daʊn/ - demontovatelný
 53. Knockout - /ˈnɒk.aʊt/ - oslnivý úspěch
 54. Know-how - /ˈnoʊˌhaʊ/ - praktické znalosti
 55. Knowledgeable - /ˈnɒl.ɪ.dʒə.bəl/ - znalý
 56. Knucklehead - /ˈnʌk.l̩.hɛd/ - hlupák
 57. Koan - /ˈkoʊ.æn/ - koan
 58. Kowtow - /ˈkaʊ.taʊ/ - poklonit se, podlézat
 59. Kraken - /ˈkrɑː.kən/ - Krakatice
 60. Krypton - /ˈkrɪp.tɒn/ - krypton
 61. Kudos - /ˈkuː.dɒs/ - pocta, uznání
 62. Kumquat - /ˈkʌm.kwɒt/ - kumkvat
 63. Kvetch - /kvɛtʃ/ - stěžovat si
 64. Kybosh - /ˈkaɪ.bɒʃ/ - konec, zmaření
 65. Kaleidoscope - /kəˈlaɪ.də.skəʊp/ - kaleidoskop
 66. Kangaroo - /ˌkæŋ.ɡəˈruː/ - klokan
 67. Karaoke - /ˌkæriˈoʊki/ - karaoke
 68. Kerosene - /ˈker.ə.siːn/ - petrolej
 69. Kettlebell - /ˈkɛt.əl.bɛl/ - kettlebell (posilovací náčiní)
 70. Keynote - /ˈkiː.nəʊt/ - hlavní myšlenka, klíčový projev
 71. Khaki - /ˈkɑː.ki/ - khaki (barva)
 72. Kickback - /ˈkɪk.bæk/ - úplatek, provize
 73. Kidney bean - /ˈkɪd.ni biːn/ - fazole ledvinky
 74. Kilogram - /ˈkɪl.ə.ɡræm/ - kilogram
 75. Kilometer - /kɪˈlɒm.ɪ.tər/ - kilometr
 76. Kinetic - /kɪˈnɛt.ɪk/ - kinetický
 77. Kink - /kɪŋk/ - zákruta, potíž
 78. Kiosk - /ˈkiː.ɒsk/ - kiosek
 79. Kissogram - /ˈkɪs.ə.ɡræm/ - zpráva doručená s polibkem
 80. Kitsch - /kɪtʃ/ - kýč

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma na pohovce nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

TIP na čtení:

Zdroje článku:

Words that start with K | Cloudflare [online]. [cit. 20. 03. 2024]. Dostupné z: https://7esl.com/words-that-start-with-k/

Word on K [online]. [cit. 20. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/k

K Words For Kids - Words For Kids That Start With K [online]. [cit. 20. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.playosmo.com/kids-learning/k-words-for-kids/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku