Slovník

Anglická zvířata podle abecedy

Ať už se zajímáte o lvy a tygry, roztomilé veverky a králíčky, nebo tajemné hady a pavouky, anglická slovíčka pro zvířata vám pomohou otevřít dveře do tohoto úžasného světa.

Svět zvířat je fascinující a rozmanitý. Ať už se zajímáte o lvy a tygry, roztomilé veverky a králíčky, nebo tajemné hady a pavouky, anglická slovíčka pro zvířata vám pomohou otevřít dveře do tohoto úžasného světa. Tento článek vám představí seznam nejen domácích anglických zvířat uspořádaných podle abecedy. U každého zvířete najdete český překlad a příklady použití v anglických větách. Naučíte se tak nejen názvy zvířat, ale i jak je správně používat v kontextu.

Anglická zvířata podle abecedy

Ať už se chystáte na cestu do anglicky mluvící země, píšete slohovou práci o zvířatech, nebo se jen chcete naučit nová slovíčka, tento článek vám bude užitečným průvodcem.

 

Anglická zvířata podle abecedy

A

 • Ant - /ænt/ - mravenec
 • Alligator - /ˈæl.ɪ.ɡeɪ.tər/ - aligátor
 • Armadillo - /ˌɑː.məˈdɪl.oʊ/ - pásovec

B

 • Bear - /beər/ - medvěd
 • Butterfly - /ˈbʌt.ər.flaɪ/ - motýl
 • Bison - /ˈbaɪ.sən/ - bizon

C

 • Cat - /kæt/ - kočka
 • Cheetah - /ˈtʃiː.tə/ - gepard
 • Camel - /ˈkæm.əl/ - velbloud

D

 • Dog - /dɔɡ/ - pes
 • Dolphin - /ˈdɒl.fɪn/ - delfín
 • Duck - /dʌk/ - kachna

E

 • Elephant - /ˈɛl.ɪ.fənt/ - slon
 • Eagle - /ˈiː.ɡəl/ - orel
 • Eel - /iːl/ - úhoř

F

 • Fox - /fɒks/ - liška
 • Frog - /frɒg/ - žába
 • Flamingo - /fləˈmɪŋ.ɡoʊ/ - plameňák

G

 • Giraffe - /dʒəˈræf/ - žirafa
 • Gorilla - /ɡəˈrɪl.ə/ - gorila
 • Gecko - /ˈɡɛk.oʊ/ - gekon

H

 • Horse - /hɔːrs/ - kůň
 • Hippopotamus - /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ - hroch
 • Hawk - /hɔːk/ - jestřáb

I

 • Iguana - /ɪˈɡwɑː.nə/ - leguán
 • Impala - /ɪmˈpæl.ə/ - impala
 • Ibex - /ˈaɪ.bɛks/ - kozorožec

J

 • Jaguar - /ˈdʒæɡ.ju.ɑːr/ - jaguár
 • Jellyfish - /ˈdʒɛl.i.fɪʃ/ - medúza
 • Jackal - /ˈdʒæk.əl/ - šakal

K

 • Kangaroo - /ˌkæŋ.ɡəˈruː/ - klokan
 • Koala - /koʊˈɑː.lə/ - koala
 • Kite - /kaɪt/ - luňák (pták)

L

 • Lion - /ˈlaɪ.ən/ - lev
 • Lemur - /ˈliː.mər/ - lemur
 • Llama - /ˈlɑː.mə/ - lama

M

 • Monkey - /ˈmʌŋ.ki/ - opice
 • Moose - /muːs/ - los
 • Mole - /moʊl/ - krtek

N

 • Nightingale - /ˈnaɪ.tɪŋ.geɪl/ - slavík
 • Narwhal - /ˈnɑːr.wɑːl/ - narval
 • Newt - /njuːt/ - mlok

O

 • Owl - /aʊl/ - sova
 • Otter - /ˈɒt.ər/ - vydra
 • Ostrich - /ˈɒstrɪtʃ/ - pštros

P

 • Panda - /ˈpændə/ - panda
 • Parrot - /ˈpærət/ - papoušek
 • Penguin - /ˈpɛŋɡwɪn/ - tučňák

Q

 • Quail - /kwel/ - křepelka
 • Quokka - /ˈkwɒkə/ - kvoka
 • Quoll - /kwɒl/ - kvol

R

 • Rabbit - /ˈræbɪt/ - králík
 • Rhino (Rhinoceros) - /ˈraɪ.nəʊˌsɛr.əs/ - nosorožec
 • Raccoon - /rəˈkuːn/ - mýval

S

 • Snake - /sneɪk/ - had
 • Swan - /swɒn/ - labuť
 • Squirrel - /ˈskwɪrəl/ - veverka

T

 • Tiger - /ˈtaɪɡər/ - tygr
 • Turtle - /ˈtɜːrtl/ - želva
 • Toucan - /ˈtuːkæn/ - tukan

U

 • Urial - /ˈjʊəriəl/ - uriál (druh divoké ovce)
 • Uakari - /wəˈkɑːri/ - vakari (druh opice)
 • Umbrellabird - /ˈʌm.brəlˌbɜːrd/ - deštníkový pták

V

 • Vulture - /ˈvʌltʃər/ - sup
 • Viper - /ˈvaɪpər/ - zmije
 • Vicuña - /vɪˈkjuːnjə/ - vikuňa

W

 • Wolf - /wʊlf/ - vlk
 • Walrus - /ˈːlrəs/ - mrož
 • Whale - /weɪl/ - velryba

X

 • Xerus - /ˈzɪərəs/ - suchozemská veverka
 • Xenopus - /ˈzɛnəpəs/ - druh vodní žáby
 • X-ray Fish - /ˈɛks reɪ fɪʃ/ - ryba rentgenka

Y

 • Yak - /jæk/ - jak
 • Yellowhammer - /ˈjɛloʊˌhæmər/ - strnad obecný
 • Yabby - /ˈjæbi/ - druh sladkovodního korýše

Z

 • Zebra - /ˈziːbrə/ - zebra
 • Zebu - /ˈziːbjuː/ - zebu (druh hovězího dobytka)
 • Zorilla - /zɔːˈrɪlə/ - skunkovitá šelma, africký skunk

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma na pohovce nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

TIP na čtení:

 

Zdroje článku:

Animals [online]. [cit. 20. 03. 2024]. Dostupné z: https://a-z-animals.com/animals/

Category:English animal alphabet - Wikimedia Commons [online]. [cit. 20. 03. 2024]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:English_animal_alphabet

A-Z Animals Listing | A Complete List of Animals | Animal Corner [online]. [cit. 20. 03. 2024]. Dostupné z: https://animalcorner.org/animals/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Znalost angličtiny se hodnotí podle různých úrovní, které odrážejí schopnost jednotlivce efektivně komunikovat a porozumět tomuto jazyku. Tyto úrovně, zahrnující začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a odborníky, jsou standardizovány podle mezinárodně uznávaných kritérií.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejžádanějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře…

Jak zjistit, jakou mám úroveň angličtiny?

Jak zjistit, jakou mám úroveň angličtiny?

Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře angličtině rozumíte a mluvíte? Jaké jsou různé úrovně anglické znalosti a jak je můžete změřit?

Angličtina je nejrozšířenějším a nejužitečnějším jazykem na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám dokáže otevřít mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře…

Jak se zlepšit v angličtině A1?

Jak se zlepšit v angličtině A1?

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejužitečnějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností a zjednoduší komunikaci po celém světě.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejužitečnějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností a zjednoduší komunikaci po…