Slovník

are worried

Pojďme se podívat na správné řešení

People living on the island are worried about the future of their language.
Obyvatelé ostrova se obávají o budoucnost svého jazyka.

 

A) are afraid B) are worried C) are frightened

 

Tady je dobré vědět překlad slov ale hlavně jaké předložky se s nimi pojí. 

 

Afraid of - Bát se 

They are afraid of the dark - Bojí se tmy
pojí se s "of" nikoli s "about" - takže A) je ze hry. 


worried about - Obávat se / strachovat se

John is worried about his job. - John se obává o svou práci.
pojí se s "about"

 

Frighten of/by - děsit se

The cat is frightened by loud noises - Kočka se bojí hlasitých zvuků
Také se nepojí s "about" 

 

Obecně jde ale tady o to, abyste znali překlad a věděli rozdíl. Lidi na ostrově se neděsí a nebo nemají strach. Jen se obávájí. A proto "worry"


Jak se zpívá v tíhle písničce - https://youtu.be/L3HQMbQAWRc?si=ZO_ZdaM-xBqAHZVU

Don`t worry, be happy - Nedělejte si starosti a buďte šťastní 

 

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme