Slovník

use several words

Pojďme se podívat na správné řešení

The inhabitants also use several words that are from the 17th century
Obyvatelé také používají několik slov, která pocházejí ze 17. století.

 

A) much B) a lot C) several

 

Tady je to jednouché

 

Much používáme u nepočitatelných podstatných jmen. Slova ale počítat můžeme, takže je ze hry.

A lot - chybí (of). Vždy se to pojí s předložkou "of
- a lot of books
- a lot of beers
- a lot of time

Samotné a lot použijete jako přídavné jméno "I like it a lot - Mám to moc rád", ale když za ním je podstatný jméno, musíte tam mít - of.

 

Proto vyřazovací metodou je správně several - několik.


PS: Tady můžeme vidět hezký rozdíl mezi tou přímou řečí z předešlého příkladu, kde jsme měli: 

"Many words used bythe inhabitants of Tangier" - Mnoho slov je používáno
"The inhabitants also use several words" - Obyvatelé také používají několik slov - Tady tu akci dělají obyvatelé

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme