Slovník

USA where

Pojďme se podívat na správné řešení

This is why the island is one of the last places in the USA where people still speak the language of their colonial past.
Proto je ostrov jedním z posledních míst v USA, kde lidé stále mluví jazykem své koloniální minulosti.

 

A) where  B) which C) who Where

 

Logicky to tady opět moc neobejdeme a potřebujeme znát jednotlivá zájmena: 

Where - kde 
Where are you - Kde jsi?

Which - který
Which ice-cream do you like? - Jakou zmrzlinu máš rád? 

Who - kdo
Who was it? - Kdo to byl? 

 

V didakťáku se tyhle zájmena opakují, takže je dobré se je naučit. 

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme