Slovník

For the past

Pojďme se podívat na správné řešení

For the past few hundred years, the only way to get on and off the island has been by boat.
Posledních několik set let je jediným způsobem, jak se dostat na ostrov a z ostrova, plavba lodí.

 

A) From B) Since C) For

 

"For" se používá k vyjádření doby trvání, tedy jak dlouho něco trvá. Když řekneme "for the past few hundred years", mluvíme o období několika set let až do současnosti.

 

"Since" se používá, když mluvíme o konkrétním počátečním bodě v čase, od kterého se něco děje až do současnosti. Například: "since 1990" znamená od roku 1990 až do teď. Since a was a kid - Od té doby co jsem byl dítě. 

 

SINCE i FOR jsou indikátory předpřítomného času, takže pokud byste ve větě viděli předpřítomný čas - have/has + sloveso (jako můžeme vidět v druhé části naší věty "has been by boat" budete vybírat mezi těmihle. 

Správnou odpověď potom poznáte podle toho, jak je ten čas vyjádřen:

I have lived in Prague since 2018 - Žiju v Praze od roku 2018

I have lived in Prague for 6 years. - Žiju v Praze 6 let.

 

"From" se také používá k označení počátku nějakého časového období, ale obvykle vyžaduje doplnění, kdy toto období končí, tedy "from...to..." nebo "from...until...". Například: "from January to March - od ledna do března".

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme