Slovník

me to do

Pojďme se podívat na správné řešení

Saying the name of the village is sometimes the only thing my fans want me to do when we meet,’ says Taron
Vyslovení jména vesnice je někdy jediná věc, kterou moji fanoušci chtějí, abych udělal, když se potkáme," říká Taron

 

A) doing B) do C) to do

 

Když po někom něco chcete, tak řeknete I want you to do.

Řeknete tam to “to” I want you to buy me a coffee - chci abys mi koupil kafe.

 

To “tosamotné tam představuje “aby” Proto samotné do v tomhle případě NESTAČÍ, protože by vám tam CHYBĚLO to “aby”.

 

Takže bychom to přeložili jako "moji fanoušci po mě chtějí dělala když se potkáme." 

MUSÍME tam tedy mít to "abych"


I want you to call her - Chci abys jí zavolala
They want me to do it - Chtějí abych to udělal
I want him to go there - Chci aby tam šel

Vidíte jak se to skládá? 

Osoba + want + Osoba po které něco to chcete + to + sloveso + další slova
I + want + you + to + go + there - Chci abys tam šel

PS: Doing tady nedává vůbec smysl s návazností na "when" (....dělání, když se potkáme)

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme