Slovník

for three years

Pojďme se podívat na správné řešení

Naomi lived in the village with her grandparents for three years when she was a child.
Naomi žila ve vesnici se svými prarodiči tři roky, když byla malá.

 

A) from B) since C) for

 

Opět se nám opakuje jako v předešlém didaktáku.

 

From je od, ale ve většině případů co v didaktáku je, tam potřebujete mít “do kdy” = From…to - třeba from 2001 to 2004.

 

Since, používáte u předpřítomného času, tedy kdyby tam stále žila, tady ale zminujeme minulost, že tam žila 3 roky, jako malá.

Proto dáme for, jelikož se jedná o minulost. I played hockey for 5 years. - Hrál jsem hokej 5 let.
I watched movie for 20 minutes. - Koukal jsem se na film 20 minut.
I cooked for 2 hours. - Vařil jsem 2 hodiny

U všech příkladů mluvíme o minulosti a danné aktivity už neděláme.