Slovník

its appearance

Pojďme se podívat na správné řešení

The current bridge is now part of the road A55 and its appearance is quite pleasing.
Současný most je nyní součástí silnice A55 a jeho vzhled je docela příjemný.

 

A) its B) his C) her

 

Tohle jsme si říkali už v předešlém didakťáku, pamatujete? 

Its se překládá stejně jako jeho/její, používá se ale pro NEŽIVOTNÉ osoby, což v tomhle případě Road A55 je. Proto nepoužijeme his - jeho ani her - její. Protože to používáme se ŽIVOTNÝMI.

Her friends - Její přátelé (She)
His dogs - Jeho psi (He)
Its appearance - Jeho vzhed (it)

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme