Slovník

to hunt

Pojďme se podívat na správné řešení

He paid $58,400 to hunt polar bears in our region.
Zaplatil 58 400 dolarů za lov ledních medvědů v našem regionu.

 

A) to B) for C) so


Tady je důležité vědět rozdíl mezi pay to a pay for. "So" nedává smysl, jelikož znamená “takže

 

Když řeknete pay for - tak je to zaplatit za něco, váže se to na podstatné jméno.
- I pay for tickets.
- I paid for this bike.
- I pay for dinner.

 

Pay to znamená zaplatit za nějakým účelem/důvodu platby
- I Pay to see this view.
- I paid to be with her.
- I paid to be free. 


Můžete si pomoct i tím, že pay to se váže se slovesem a pay for s podstatným jménem. 

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme