Slovník

all the differences

Pojďme se podívat na správné řešení

Nowadays, it is easy to recognize a pizzly because all the differences are known.
V dnešní době je snadné pizzu rozpoznat, protože všechny rozdíly jsou známy.

 

A) each B) every C) all

 

Each - každý 
Each
student has a different way of learning.
Každý student se učí jinak.

Every - každý
Every
morning, I go for a run before breakfast.
Každé ráno běhám před snídaní.

All - všechny, všechno 
All the cookies were gone by the end of the party.
Všechny sušenky byly na konci večírku pryč."


Na co tady koukat je to, že each a every používáte u JEDNOTNÉHO ČÍSLA. Tady máme ale differences - rozdíly a proto je správně C) All To se jako jediné používá u množného čísla.

 

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme