Slovník

keen on

Pojďme se podívat na správné řešení

He was very keen on learning some basic Czech phrases.
Velmi se chtěl naučit některé základní české fráze

A) interested B) keen C) fond

 

Zde je dobré vědět jaká předložka se pojí s každým slovesem. 

 

Interested in - zajímat se o 

- I`m interested in cars - Zajímám se o auta. 

- She`s interested in modeling - zajímá se o modeling. 

 

Keen on - být do něčeho nadšený

- She is very keen on playing the piano.” - "Je velmi nadšená z hraní na klavír."

 

Fond of - mít rád, libovat si (tolik se nepoužívá)

He is fond of chocolate - má rád čokoládu čokoládě. 

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme