Slovník

got to take

muset si dát

 1. Význam "got to" "muset":

  • Výraz "got to" se používá pro vyjádření nutnosti nebo povinnosti. V této větě to znamená, že osoba musí udělat něco (v tomto případě dát si panáka).
  • "Got to" je neformální a mluvená forma výrazu "have got to", který má stejný význam.
 2. Použití "got to":

  • "Got to" se často používá v hovorové angličtině. Například: "You've got to see this movie!" (Tenhle film musíš vidět!)
  • Může se objevit ve zkrácené formě, "gotta", která je ještě méně formální. Například: "You gotta see this movie!" má stejný význam.
 3. Možná záměna:

  • "Got to" se může zaměňovat s "have to", které má podobný význam, ale je formálnější. Například: "You have to see this movie!" (Musíš ten film vidět!)
 4. Příklady a překlady:

  • "You've got to try the new restaurant in town." (Musíš vyzkoušet tu novou restauraci ve městě.)
  • "I`ve got to finish my homework before I can go out." (Musím dokončit svůj úkol, než půjdu ven.)
  • "She's got to be at the meeting by 9 AM." (Musí být na té schůzce do devíti.)

V angličtině se často používají zkrácené tvary, zejména v mluvené řeči a neformálním psaní. Tyto tvary jsou zkrácením kombinace pomocného slovesa (např. "have", "is", "are") a dalších slov. Ve našich příkladech jsou to zkrácené formy pro "you have", "she has" a "I have". Pojďme se na ně podrobněji podívat:

 1. "You've" je zkrácená forma pro "you have". Věta "You've got to try the new restaurant in town." je zkráceným způsobem říct "You have got to try the new restaurant in town.

 2. "She's" může být zkrácená forma buď pro "she is" nebo "she has", v závislosti na kontextu. Ve větě "She's got to be at the meeting by 9 AM," "she's" znamená "she has". Zde "has" opět funguje jako pomocné sloveso.

 3. "I've" je zkrácená forma pro "I have". V příkladu "I've got to finish my homework before I can go out.," "I've" znamená "I have". Ve spojení "have got to" nebo jeho zkrácené formě "gotta" vyjadřuje nutnost nebo povinnost - muset. 

Je důležité si uvědomit, že tyto zkrácené formy jsou v angličtině velmi běžné a pomáhají jazyku znít přirozeněji. Ve formálním psaném projevu se obvykle používají méně.

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme