Slovník

Anglická slova na O

Zlepšete své jazykové dovednosti s naším seznamem anglických slov na písmeno O.

Zlepšete své jazykové dovednosti s naším seznamem anglických slov na písmeno O. Najdete zde vše od běžných slovíček až po neobvyklé termíny, které obohatí vaši angličtinu. Ať už jste vášnivý lingvista nebo jen chcete obohatit svou slovní zásobu, tato cesta s anglickými slovy na O vás zaručeně nenechá chladnými.

Anglická slova na O

Anglická slova na O

 1. Object - /ˈɒbdʒɪkt/ - objekt
 2. Obligation - /ˌɒblɪˈɡeɪʃn/ - povinnost
 3. Observation - /ˌɒbzərˈveɪʃn/ - pozorování
 4. Obstacle - /ˈɒbstəkl/ - překážka
 5. Occasion - /əˈkeɪʒn/ - příležitost
 6. Occupation - /ˌɒkjʊˈpeɪʃn/ - zaměstnání
 7. Occurrence - /əˈkʌrəns/ - výskyt
 8. Ocean - /ˈəʊʃn/ - oceán
 9. October - /ɒkˈtoʊbər/ - říjen
 10. Odd - /ɒd/ - podivný
 11. Offer - /ˈɒfər/ - nabídka
 12. Office - /ˈɒfɪs/ - kancelář
 13. Officer - /ˈɒfɪsər/ - důstojník
 14. Official - /əˈfɪʃl/ - úřední
 15. Often - /ˈɒf(ə)n/ - často
 16. Oil - /ɔɪl/ - olej
 17. Old - /əʊld/ - starý
 18. Olive - /ˈɒlɪv/ - oliva
 19. Olympic - /əˈlɪmpɪk/ - olympijský
 20. Omission - /əˈmɪʃn/ - vynechání
 21. Omnipotent - /ɒmˈnɪpətənt/ - všemocný
 22. Once - /wʌns/ - jednou
 23. Ongoing - /ˈɒnˌɡoʊɪŋ/ - probíhající
 24. Onion - /ˈʌnjən/ - cibule
 25. Only - /ˈoʊnli/ - pouze
 26. Opaque - /oʊˈpeɪk/ - neprůhledný
 27. Open - /ˈoʊpən/ - otevřený
 28. Operation - /ˌɒˈreɪʃn/ - operace
 29. Opinion - /əˈpɪnjən/ - názor
 30. Opportunity - /ˌɒpərˈtjuːnɪti/ - příležitost
 31. Oppose - /əˈpoʊz/ - oponovat
 32. Optimal - /ˈɒptɪməl/ - optimální
 33. Option - /ˈɒpʃn/ - možnost
 34. Orange - /ˈɒrɪndʒ/ - pomeranč
 35. Orbit - /ˈɔːrbɪt/ - oběžná dráha
 36. Orchestra - /ˈɔːrkɪstrə/ - orchestr
 37. Order - /ˈɔːrdər/ - objednávka, pořádek
 38. Ordinary - /ˈɔːrdɪnəri/ - obyčejný
 39. Organic - /ɔːrˈɡænɪk/ - organický
 40. Orientation - /ˌɔːrɪɛnˈteɪʃn/ - orientace
 41. Origin - /ˈɒrɪɪn/ - původ
 42. Original - /əˈrɪɪnəl/ - originální
 43. Ornament - /ˈɔːrnəmənt/ - ozdoba
 44. Orphan - /ˈɔːrfən/ - sirotek
 45. Orthodox - /ˈɔːrθədɒks/ - ortodoxní
 46. Oscillate - /ˈɒsɪleɪt/ - kmitat
 47. Ostrich - /ˈɒstrɪtʃ/ - pštros
 48. Other - /ˈʌðər/ - jiný
 49. Ought - /ɔːt/ - měl by
 50. Ounce - /aʊns/ - unce
 51. Outbreak - /ˈaʊtbreɪk/ - propuknutí
 52. Outcome - /ˈaʊtkʌm/ - výsledek
 53. Outdoors - /ˌaʊtˈːrz/ - venkovní
 54. Outer - /ˈaʊtər/ - vnější
 55. Outfit - /ˈaʊtfɪt/ - oblečení
 56. Outgoing - /ˈaʊtˌɡoʊɪŋ/ - odcházející
 57. Outlet - /ˈaʊtlɛt/ - zásuvka, prodejna
 58. Outline - /ˈaʊtlaɪn/ - obrys
 59. Outlook - /ˈaʊtlʊk/ - vyhlídka
 60. Output - /ˈaʊtpʊt/ - výstup
 61. Outrage - /ˈaʊtreɪdʒ/ - pobouření
 62. Outreach - /ˈaʊtriːtʃ/ - dosah
 63. Outside - /ˌaʊtˈsaɪd/ - vnější
 64. Oven - /ˈʌvən/ - trouba
 65. Overcome - /ˌoʊvərˈkʌm/ - překonat
 66. Overdue - /ˌoʊvərˈdjuː/ - zpožděný
 67. Overflow - /ˌoʊvərˈfloʊ/ - přetékat
 68. Overhaul - /ˈoʊvərˌːl/ - generální oprava
 69. Overhead - /ˈoʊvərˌhɛd/ - nad hlavou
 70. Overlap - /ˌoʊvərˈlæp/ - překrývat se
 71. Overload - /ˈoʊvərˌloʊd/ - přetížení
 72. Overlook - /ˌoʊvərˈlʊk/ - přehlížet
 73. Overnight - /ˌoʊvərˈnaɪt/ - přes noc
 74. Override - /ˌoʊvərˈraɪd/ - přepsat
 75. Oversee - /ˌoʊvərˈsiː/ - dohlížet
 76. Oversight - /ˈoʊvərˌsaɪt/ - dohled
 77. Overtake - /ˌoʊvərˈteɪk/ - předjet
 78. Overthrow - /ˌoʊvərˈθroʊ/ - svrhnout
 79. Overtime - /ˈoʊvərˌtaɪm/ - přesčas
 80. Overwhelm - /ˌoʊvərˈwɛlm/ - přemoci

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

TIP na čtení:

Pokud se chcete naučit anglicky, můžete vyzkoušet náš kurz Angličtina od nuly.

 

Zdroje článku:

Words That Start With O: 500+ O Words [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://prowritingaid.com/words-that-start-with-o

Words That Start With O [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/o

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Jak se zlepšit v angličtině A1?

Jak se zlepšit v angličtině A1?

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejužitečnějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností a zjednoduší komunikaci po celém světě.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejužitečnějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností a zjednoduší komunikaci po…