Slovník

have to leave

Pojďme se podívat na správné řešení

With limited jobs on the island, many people have to leave Tangier to find work on the mainland USA.
Vzhledem k omezenému počtu pracovních míst na ostrově musí mnoho lidí opustit Tanger a najít si práci na pevnině USA.

 

62 A) have  B) must C) should

 

Should je blbost - nepojí se s "to" a znamená "měl bych


Rozhodujeme se tedy mezi have a must.

 

Možná si říkáte, že je tady správně jasné "must", protože to znamená muset, ale to také "have to". Samotné "have" je pouze mít, ale "have to" je muset. 

Rozdíl mezi těmito dvěma synonymi je následující: 

 

Must - Muset (příkaz)

You must wear a helmet when riding a bike
Při jízdě na kole musíš mít helmu.


Have to - Muset (méně striktiní)

I have to finish my homework before I can go out.
Než půjdu ven, musím dokončit domácí úkol.

 

Pokud ale nechcete přemýšlet nad tím, jestli je to ve větě myšleno jako striktní příklaz nebo ne, tak můžete ke správné odpovědi dojít i vyřazovací metodou. 

Jednoduše si pamatujte to, že s "must" se NEPOJÍ přelodložka "to". Vždy je za must hned sloveso 

You must eat
You must drink 
You must learn 
They must see it

atd 

 

Zatímco u "have to" je "to" nezbytné a proto je správně A)

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme