Slovník

According to

Pojďme se podívat na správné řešení

According to many experts, the special way of speaking on the island is disappearing.
Podle mnoha odborníků se zvláštní způsob mluvy na ostrově vytrácí.

 

63 A) for B) to C) —


Tady moc věcí nevymyslíme. According se VŽDY pojí s "to" according to podle (koho)

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme