Slovník

they are asked

Pojďme se podívat na správné řešení

If visitors bring their own alcohol, they are asked not to drink it in public.
Pokud si návštěvníci přinesou vlastní alkohol, jsou požádání, aby ho nepili na veřejnosti.

 

A) will B) are C) were Nepřímá řeč 

 

Vyřazovací metodou tady will nedává smysl, protože NEMŮŽETE mít za will minulý tvar slovesa.

 

Rozhodujeme se tedy mezi are a were tedy mezi přítomností a minulostí. 

 

A jak přijít na tu správnou? 

 

Tím že poznáte jestli je celé souvětí v přítomnosti nebo minulosti. 

 

Koukejte se tedy po slovesech. V první čísti máme bring a to je přítomnost - "když si přinesou - tak jsou požádání."

 

Nedávalo by tedy smysl tam dával were asked, protože bychom to přeložili jako, "když si přinesou, byli požádání."

 

Možná vás tam může plést samotné “asked” které je v minulosti. Jedná se o nepřímou řeč, která se tvoří se slovesem “be” + minulým tvarem slovesa. 

Potom záleží na čase v jakém to říkáme.

 

Napříkad: 

 

Bylo mi řečeno, abych to udělal. - MINULOST

"I was told to do it.”

 

Je mi řečeno ať to udělám - PŘÍTOMNOST

"I am told to do it.”

 

Dopis byl napsáný Tomášem - MINULOST

"The letter was written by Tomáš.”

 

Dopis je psaný Tomášem. - PŘÍTOMNOST

"The letter is written by Tomáš." 

 

Pokud je ale pro vás nepřímá řeč španělská vesnice, dívejte se potom, v jakém tvaru jsou slovesa napříč souvětím a dojdete správné odpovědi.