Slovník

is located

Pojďme se podívat na správné řešení

It is located ninety miles south-east of Washington, DC, in the middle of Chesapeake Bay.
Nachází se devadesát mil jihovýchodně od Washingtonu uprostřed zálivu Chesapeake Bay.

 

A) locates B) is locating C) is located 

 

Opět všechny varianty by gramaticky šly doplnit. Tady je tedy důležité vědět, že když chceme říct, kde se něco nachází, tak použijeme “is located” - “nachází se” 

 

Ostatní 2 příklady se používají následovně: 

 

Locates - lokalizuje, ukazuje

This app locates nearby restaurants and cafes. - Tato aplikace najde blízké restaurace a kavárny.

 

Is locating - lokalizuje, hledá 

My phone is locating the restaurant. - Můj telefon hledá/lokalizuje restauraci.

 

Is located - Se nachází, je umístěn

The ancient castle is located on a hill near my town. - Starobylý hrad se nachází na kopci blízko mého města.

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme