Slovník

interest include

Pojďme se podívat na správné řešení

Other places of interest include the zoo
Další místa zájmů zahrnují zoologickou zahrada

 

A) add B) consist C) include

 

Tady to nejde nějak logicky obejít. je třeba znát ta slova.


Add - přidat
Add more sugar - Přidej více cukru. 

Consist
- Skládat se (z něčeho)
That milk consist of ----. To mléko se skládá z ----.

Include - Zahrnovat
Other places of interest include the zoo - Mezi další zajímavá místa patří zoologická zahrada

 

Vyřazovací metodou se můžete dostat k tomu, že B) je blbost, protože tam vždy musíte mít předložku "of" - "z čeho" se to skládá. Což v textu nemáme. 

A varianta A) do textu vůbec nesedí a je to nesmysl.

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme