Slovník

known as

Pojďme se podívat na správné řešení

A pizzly is also known as a hybrid bear.
Pizzly je také známý jako hybridní medvěd.

 

A) named B) called C) known

 

Trochu chyták. Máme tady: 

Named - jmenované
Called - nazýváno 
Known - známe

To jak poznáte správnou odpoveď je pomocí toho “as” za mezerou. Protože to se vždy pojí s known as - známe jako.

 

NIKDY neřeknete named as a nebo called as. 

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme