Slovník

After noticing

Pojďme se podívat na správné řešení

I got this feeling after noticing the bear’s white and brown fur and the small hill on the bear’s back,’ remembers Roger. 
Tento pocit jsem měl poté, co jsem si všiml medvědovy bílé a hnědé srsti a malého kopečku na medvědím hřbetě," vzpomíná Roger.

 

A) noticing B) notice C) noticed


Jednoduché: 

Za "after" používáme vždy "ing" tvar slovesa.

- After running, after watching, after playingA proto - After noticing = A) je správně.

To si pamatujte a máte body zdrama

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme