Slovník

looked at it

Pojďme se podívat na správné řešení

Everybody thought that the animal was a polar bear but then they looked at it more closely.
Všichni si mysleli, že to zvíře je lední medvěd, ale pak se na něj podívali zblízka.

 

A) looked for B) looked up C) looked at

 

Důležité vědět rozdíl mezi look for / look up a look at. 

 

Look for - hledat
She spent the morning looking for her lost keys.
Celé dopoledne hledala ztracené klíče.

Look up - vyhledat
I didn't know the word, so I had to look it up in a dictionary.
Slovo jsem neznal, takže jsem si ho musel vyhledat ve slovníku.

Look at - Podívat se 
Can you look at this report and tell me what you think?
Můžeš se podívat na tuto zprávu a říct mi, co si myslíš?

 

A co nám z překladu dává smysl?

"but then they looked at it" = "Ale potom se na něj podívali"

Možnost C) je správně

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme