Slovník

go to the German

Pojďme se podívat na správné řešení

If you go to the German city of Osnabrück, you will see a pizzly at the local zoo.
Pokud pojedete do německého města Osnabrück, uvidíte pizzu v místní zoologické zahradě.

 

A) will go B) would go C) go

 

Tohle je první kondicionál.


Ten používáme když chceme vyjádřit "Co bude když".
Tvoří se za pomocí přítomnosti a budoucnosti. 

If you go there, I will go too. - Když tam půjdeš, půjdu taky.
If you go to the German city of Osnabrück, you will see a pizzly at the local zoo.

 

Pokud tomuhle nerozumíte, tak se zaměřte na to, že za "If" nepoužijete will ani would.

 

Na to v didakťáku cílí, že vás na tomhle nachytají. Takže jak uvidíte If a za tím prázdnou mezeru, tak tam nedávejte will ani would, protože will i would musí být až v druhé části věty. Jako tam právě máme = you will see a pizzly at the local zoo.

Více o kondiconálech v našem kurzu na podmínkové věty: