Slovník

deal with

Pojďme se podívat na správné řešení

It took some time to deal with all the necessary things before my departure.
Nějakou dobu trvalo, než jsem před odjezdem vyřídil všechny potřebné věci.

 

53 A) look after B) deal with C) put on

 

Tady to z textu taky nějak logicky neobejdeme. Jedná se o frázová slovesa, která zkrátka buď víte nebo ne. 

 

Look after - postarat se
Can you look after the cat while I'm away?
Můžeš se postarat o kočku, zatímco budu pryč?"

Deal with - vyřizovat 
He's good at dealing with difficult situations.
Je dobrý ve vyřizování složitých situací."

Put on - obléknout si 
Put on your jacket, it's cold outside.
Obleč si bundu, venku je zima."

 

Správně tedy B) protože postarat se a obléknout si by tady smysl nedávalo.

 

Více o frázových slovesech tady