Slovník

lots of

Pojďme se podívat na správné řešení

Now I’m back home with lots of memories and I’m writing about my exchange student experience. 
Teď jsem zpátky doma se spoustou vzpomínek a píšu o svých zkušenostech z výměnného studia.

 

A) a lot B) lot of C) lots of

Tohle se v didakťáku opakuje. Je tedy důležité znát rozdíly. Vše znamená hodně/spoustu.


A lot - 
a lot znamená hodně, ale když chcete říct, že máte něco hodně rádi. Nevyjadřujete tím “počet” že máte něčeho hodně.

Například:

I like books a lot. - Mám hodně rád knížky.
I go to the gym a lot. - Hodně chodím do posilovny.
I sleep a lot. - Hodně spím.

A můžete vidět že se používá často na konci věty.

 

Lot of - je samostatně špatně. Potřebuje tam tam mít “člen” a lot of. Tak by to bylo správně a jednalo by se o formální výraz lots of. Takže B) je ze hry.

 

Lots of - Tohle je správné řešení. Když máte hodně něčeho.

He has lots of money - Má hodně peněz.
She doesn't have lots of time - Nemá moc času.
They have lots of friends - Mají hodně přátel.

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme