Slovník

I let her

nechal jsem jí

Věta "And I let her make decisions that should have been in my dominion" obsahuje zajímavé použití slovesa "let". Pojďme se na to podívat blíže.

 1. Význam slovesa "let":

  • Sloveso "let" se používá k vyjádření povolení nebo dovolení někomu, něco udělat. V této větě "I let her make decisions" znamená, že mluvčí dovolil někomu jinému (v tomto případě "her" - jí) udělat rozhodnutí.
  • "Let" je zde užito ve významu "umožnit" nebo "nechat".
 2. Struktura s "let":

  • Struktura je obvykle "let" + objekt (osoba, které je něco dovoleno) + základní tvar slovesa. Například: "I let him go" (Nechal jsem ho jít).
 3. Příkladové věty a překlady:

  • Anglicky: "My parents let me stay up late on weekends."
   • Česky: "Moji rodiče mi dovolí zůstat o víkendech dlouho vzhůru."
  • Anglicky: "She let her children play outside."
   • Česky: "Nechala děti ať si hrají venku."
  • Anglicky: "The teacher won't let us use calculators during the test."
   • Česky: "Učitel nám nedovolí používat kalkulačky během testu."
  • Anglicky: "Can you let me know when you arrive?"
   • Česky: "Můžeš mi dát vědět, až přijdeš?"
  • Anglicky: "He let his friend borrow the car."
   • Česky: "Nechal kámoše, si to auto půjčit."

V těchto příkladech "let" ukazuje, že předmět (já, ona, učitel atd.) poskytl souhlas nebo dovolení k určité činnosti nebo rozhodnutí. V původní větě "And I let her make decisions that should have been in my dominion," Alan vyjadřuje, že dovolil Judith udělat rozhodnutí, která by měla být podle něj v jeho pravomoci nebo kontrolě.

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme