Slovník

You gotta bark first.

Nejdřív musíš zaštěkat.

Věta "You gotta bark first" používá neformální a hovorový výraz "gotta", který je zkrácenou formou "got to" a v širším smyslu "have got to" který jsme si již vysvětlili. Tento výraz je v angličtině široce používán, zejména v americkém dialektu. Nyní se podíváme podrobněji na význam a použití "gotta".

 1. Význam "gotta":

  • "Gotta" je neformální způsob vyjádření nutnosti nebo povinnosti. Ve větě "You gotta bark first" to znamená, že osoba musí nejprve zaštěkat, než udělá následující krok. Překládá se tedy jako "muset"
 2. Použití "gotta":

  • "Gotta" je velmi běžně používán v neformální mluvené angličtině a je často slyšet v každodenních rozhovorech, televizních pořadech, filmech a písničkách.
  • Například, "You gotta believe me!" (Musíš mi věřit!) nebo "I gotta go now." (Musím teď jít.)
  • "Gotta" není považováno za gramaticky správný formální výraz a mělo by se to používat spíše v neformálních situacích.
 3. Původ "gotta":

  • "Gotta" je výsledkem hovorového sloučení slov "got to" nebo "have got to". V mluvené angličtině se často stává, že rychlá a plynulá řeč vede ke zkracování frází a slov.

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme