Slovník

Co znamená anglická zkratka DPH?

V tomto článku se dozvíte, co znamená anglická zkratka DPH a jak se překládá do češtiny.

V tomto článku se dozvíte, co znamená anglická zkratka DPH a jak se překládá do češtiny.

 

Co znamená anglická zktratka DPH?

DPH je zkratka pro daň z přidané hodnoty.

V angličtině se tato daň nazývá value-added tax (VAT). Jedná se o nepřímou daň, která se ukládá na zboží a služby v konečné fázi jejich distribuce.

Daň platí spotřebitel, ale odvádí ji prodávající.

DPH se vypočítává z rozdílu mezi prodejní cenou a nákupní cenou zboží nebo služby.

Jinými slovy, zdaňuje se pouze přidaná hodnota, kterou zboží nebo služba získala v daném stupni výrobního nebo distribučního řetězce.

DPH v České republice

Sazba DPH v České republice je 21 %. Existuje však i několik snížených sazeb DPH, které se vztahují na určité druhy zboží a služeb, například na potraviny (10 %) a knihy a časopisy (0 %).

DPH je důležitý zdroj příjmů pro státní rozpočet. V České republice tvoří DPH přibližně 20 % celkových daňových výnosů.

Zde je několik dalších informací o DPH:

  • DPH se zavedla v České republice v roce 1993.
  • Evropská unie zavedla systém DPH v roce 1973.
  • DPH se vybírá ve všech členských státech EU.
  • Sazeby DPH se v jednotlivých členských státech EU liší.

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

Tip na kurz:

Související články:

 

Zdroje článku:

DPH - Definition, Meaning & Synonyms [online]. [cit. 23. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.vocabulary.com/dictionary/DPH

DPH Definition & Meaning - Merriam-Webster [online]. [cit. 23. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/DPH

DPH - Wikipedia [online]. [cit. 23. 04. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/DPH

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku