Slovník

Anglická slova na F

Písmeno F patří k poměrně běžným písmenům v anglické abecedě a vyskytuje se jak v rodných anglických slovech, tak i v přejatých slovech z jiných jazyků.

Písmeno F patří k poměrně běžným písmenům v anglické abecedě a vyskytuje se jak v rodných anglických slovech, tak i v přejatých slovech z jiných jazyků. Tento seznam anglických slov zahrnuje širokou škálu pojmů z různých oblastí života, od běžných činností až po populární anglická slovíčka. V tomto článku se podíváme na některé z nejběžnějších a nejzajímavějších anglických slov začínajících písmenem F.

Anglická slova na F

Anglická slova na F

 1. Fabric - /ˈfæbrɪk/ - látka
 2. Face - /feɪs/ - obličej
 3. Fact - /fækt/ - fakt
 4. Factor - /ˈfæk.tər/ - faktor
 5. Fade - /feɪd/ - vyblednout
 6. Fail - /feɪl/ - selhat
 7. Fair - /feər/ - férový, jarmark
 8. Faith - /feɪθ/ - víra
 9. Fall - /fɔːl/ - padat
 10. False - /fɔːls/ - nepravdivý
 11. Fame - /feɪm/ - sláva
 12. Family - /ˈfæm.ɪ.li/ - rodina
 13. Famous - /ˈfeɪ.məs/ - slavný
 14. Fan - /fæn/ - fanoušek, větrák
 15. Fancy - /ˈfæn.si/ - ozdobný
 16. Far - /fɑːr/ - daleko
 17. Farm - /fɑːrm/ - farma
 18. Fashion - /ˈfæʃ.ən/ - móda
 19. Fast - /fɑːst/ - rychlý, půst
 20. Fat - /fæt/ - tuk, tlustý
 21. Fate - /feɪt/ - osud
 22. Father - /ˈfɑː.ðər/ - otec
 23. Fault - /fɔːlt/ - chyba
 24. Favor - /ˈfeɪ.vər/ - laskavost
 25. Fear - /fɪər/ - strach
 26. Feast - /fiːst/ - hostina
 27. Feature - /ˈfiː.tʃər/ - funkce
 28. Fee - /fiː/ - poplatek
 29. Feed - /fiːd/ - krmit
 30. Feel - /fiːl/ - cítit
 31. Feet - /fiːt/ - nohy
 32. Fence - /fens/ - plot
 33. Festival - /ˈfes.tɪ.vəl/ - festival
 34. Fetch - /fetʃ/ - přinést
 35. Fever - /ˈfiː.vər/ - horečka
 36. Few - /fjuː/ - málo
 37. Field - /fiːld/ - pole
 38. Fight - /faɪt/ - bojovat
 39. Figure - /ˈfɪɡ.jər/ - postava
 40. File - /faɪl/ - složka
 41. Fill - /fɪl/ - naplnit
 42. Film - /fɪlm/ - film
 43. Filter - /ˈfɪl.tər/ - filtr
 44. Final - /ˈfaɪ.nəl/ - finální
 45. Finance - /faɪˈnæns/ - finance
 46. Find - /faɪnd/ - najít
 47. Fine - /faɪn/ - jemný, pokuta
 48. Finger - /ˈfɪŋ.ɡər/ - prst
 49. Finish - /ˈfɪn.ɪʃ/ - dokončit
 50. Fire - /ˈfaɪər/ - oheň
 51. Firm - /fɜːrm/ - firma
 52. First - /fɜːrst/ - první
 53. Fish - /fɪʃ/ - ryba
 54. Fit - /fɪt/ - ve formě, sedět
 55. Five - /faɪv/ - pět
 56. Fix - /fɪks/ - opravit
 57. Flag - /flæɡ/ - vlajka
 58. Flame - /fleɪm/ - plamen
 59. Flash - /flæʃ/ - záblesk
 60. Flat - /flæt/ - byt, plochý
 61. Flavor - /ˈfleɪ.vər/ - chuť
 62. Flee - /fliː/ - utéct
 63. Fleet - /fliːt/ - flotila
 64. Flesh - /fleʃ/ - maso, tělo
 65. Flex - /fleks/ - ohyb, flexe
 66. Flight - /flaɪt/ - let
 67. Float - /floʊt/ - plavat
 68. Flock - /flɒk/ - stádo
 69. Flood - /flʌd/ - záplava
 70. Floor - /flɔːr/ - podlaha
 71. Flour - /ˈflaʊ.ər/ - mouka
 72. Flow - /floʊ/ - tok
 73. Flower - /ˈflaʊ.ər/ - květina
 74. Fluctuate - /ˈflʌk.tjʊ.eɪt/ - kolísat
 75. Flu - /fluː/ - chřipka
 76. Fly - /flaɪ/ - létat, moucha
 77. Focus - /ˈfoʊ.kəs/ - soustředit se
 78. Fog - /fɒɡ/ - mlha
 79. Fold - /foʊld/ - složit
 80. Follow - /ˈfɒl.oʊ/ - následovat

 

TIP na čtení:

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

Zdroje článku:

Words That Start With F [online]. [cit. 15. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/f

Words That Start With F - Dictionary.com [online]. [cit. 15. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/e/word-finder/words-that-start-with-f/

Browse the Dictionary for Words Starting with F | Merriam-Webster [online]. [cit. 15. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/browse/dictionary/f

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Anglická zkratka CCA

Anglická zkratka CCA

V dnešním světě plném akronymů se často setkáváme s různými kombinacemi písmen, které na první pohled nemusí být ihned srozumitelné. Jednou z takových zkratkových slov je "CCA", která se v anglicky mluvících zemích používá v různých kontextech a oborech.

V dnešním světě plném akronymů se často setkáváme s různými kombinacemi písmen, které na první pohled nemusí být ihned srozumitelné. Jednou z takových zkratkových slov je "CCA", která se v anglicky…