Slovník

At its highest

Pojďme se podívat na správné řešení

At its highest point, the island is only 1.2 metres high, and as sea waters rise due to climate change, more than 35,000 m2 of Tangier disappear each year.
Ve svém nejvyšším bodě je ostrov vysoký pouhých 1,2 metru a s tím, jak v důsledku klimatických změn stoupá hladina moře, mizí každý rok více než 35 000 m2 Tangeru.

 

64 A)it’s B) his C) its

 

Tady je důležité vědět co jednotlivé varianty znamenají. 

 

It’s - “To je
it`s nice - je to hezké.

 

His a its je jeho,své - ale his používáme u životné osoby "His girlfriend - jeho přítelkyně" a its používáme u neživotných

 

HIS - Životné (on)
His car - jeho auto, 
His parents - jeho rodiče. 

 

Its - Neživotné (to) - a to je náš případ
At its highest point - Ve svém nejvyšším bodě - mluvíme o tom ostrovu, ne o člověku

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme