Slovník

her turn

"na řadě"

Věta "When it was almost her turn, she heard the security people giving loud and clear instructions" obsahuje frázi "her turn", která je v angličtině velmi běžná. Pojďme se na ni podrobněji podívat.

 1. Význam "her turn":

  • "Her turn" znamená "její řada" nebo "její chvíle". V kontextu věty to znamená, že se blížil moment, kdy bude Monika na řadě, aby prošla bezpečnostní kontrolou.
 2. Použití "turn u ostatních osob"

  1. "My turn" - "moje řada" nebo "jsem na řadě"

   • Příklad: "After waiting patiently, finally, it's my turn to play the piano."
    • Překlad: "Po trpělivém čekání je konečně moje řada hrát na piano."
  2. "Your turn" - "tvá/tvoje řada" nebo "jsi na řadě"

   • Příklad: "Your turn to pick a movie tonight."
    • Překlad: "Dnes večer jsi na řadě vybrat film."
  3. "His turn" - "jeho řada" nebo "je na řadě"

   • Příklad: "It's his turn to wash the dishes."
    • Překlad: "Je na řadě, aby umyl nádobí."
  4. "Her turn" - "její řada" nebo "je na řadě"

   • Příklad: "It's her turn to answer the question."
    • Překlad: "Ona je na řade, aby odpověděla na otázku."
  5. "Its turn" - "jeho/její/jejich řada" nebo "je na řadě" (pro neutrální rod nebo pro zvířata a věci)

   • Příklad: "After the laptop, it's the printer's turn to be serviced."
    • Překlad: "Po laptopu je na řadě servis tiskárny."
  6. "Our turn" - "naše řada" nebo "jsme na řadě"

   • Příklad: "We have been waiting all day, now it's our turn to go in."
    • Překlad: "Celý den jsme čekali, teď jsme na řadě my abychom šli dovnitř."
  7. "Your turn" (pro více lidí) - "vaše řada" nebo "jste na řadě"

   • Příklad: "Okay, team, it's your turn to present your project."
    • Překlad: "Dobře, týme, jste na řadě prezentovat váš projekt."
  8. "Their turn" - "jejich řada" nebo "jsou na řadě"

   • Příklad: "After the other teams, it's their turn to compete."
    • Překlad: "Po ostatních týmech jsou na řadě soutěžit."

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme